Tezler
DİĞER ENSTİTÜLERDEN ENSTİTÜMÜZE GÖNDERİLEN YÜKSEK LİSANS TEZ LİSTESİ 

Alfabetik soyadı sırasına göre dizilmiştir.

Bahriye Acar, İzmir Basınında Menemen Olayı, İzmir 1997, Danışman : Yrd. Doç. Dr.Kenan Kırkpınar D 081 

Fatih Akın, Türkiye'de Azınlık Politikaları (6-7 Eylül 1955 Olayları), İstanbul 1999, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Aynur Soydan D 116 

Talat Aktaş, XIX.Yüyyılda Osmanlı-Rus Münasebetleri, Ankara 1999, Danışman : Doç.Dr.İbrahim Yılmaz Çelik D 110 

Ahmet Akter, Türk Devriminde İlişkin Anılarda İmaj, İzmir 1999, D 118

Doğan Akyaz, Cumhuriyet Döneminde İlan Edilen Sıkı Yönetimler (1925-1931), Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 İzmir, Danışman: Prof.Dr.Ergun Aybars, D 001

Ahsen Altındağ, Atatürk Orman Çiftliği, Danışman: Doç.Dr.Ahmet Kala, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, D 133 

Cemal Tahsin Altınoluk, Atatürk Dönemi Maliye Politikasında 1924-1928 Bütçeleri, İstanbul 1997, Danışman : Doç.Dr.Ahmet Kal D 086 

Muhammed M. Arpacı,Lozan Barış Konferansında Ege Adaları, İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.Ali İhsan Gencer D 013

Aytaç Arslan, Atatürk Dönemi'nde İzmir Suikasti'nin Çok Partili Yaşama Etkileri, İstanbul 1997, Danışman : Prof.Dr. Meral Alpay D 087

Efdal As, 1960 İhtilali ve Sonrasında Cemal Gürsel, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan Kırkpınar, İzmir 2000, D 121 

Erdal Aslan, Devrim Tarih Ders Kitapları, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof. Dr. Salih Özbaran D 069 

Erdal Aslan, Çağdaş Tarih Öğretiminin Yeri ve Sorunları, İzmir 1998, Danışman : Prof.Dr.Salih Özbaran D 112 

Hüseyin Avcı, Cumhuriyet Döneminde İzmit (1923-1973), Ankara Üniversitesi, 1988 Ankara, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Yusuf Oğuzoğlu D 003 

Şebnem Avcı, İzmir Suikasti ve Türk Basını, İstanbul Üniversitesi, 1994 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.Ali İhsan Gencer D 002 

Gülay Aydın, Milli Mücadele Eşraf, İstanbul Üniversitesi, 1994 İstanbul Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 004 

Erdal Aydoğan, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan Erzurum'a Yolculuğu Samsun,Havza, Amasya Tokat,Sivas,Erzincan,Erzurum), Danışman : Yrd.Doç.Dr.Esin Dayı D 098 

Necdet Aysal, Ulusal Bağımsızlık Savaşında İstihbaratın Etkisi, Ankara Üniversitesi, Ankara 1998, Danışman : Yücel Özkaya D 092 

Gülay Bağıoğlu, Çağdaş Bir Eğitimci Olarak Atatürk, İstanbul Üniversitesi, 1999, D 106 

Mehmet Bakanlar, Milli Mücadelenin Maddi Kaynakları (1919-1922), İstanbul Üniversitesi, 1994 İstanbul, Danışman: Prof. Dr. Toktamış Ateş     D 049 

Bilge İşçel Bakkal, Türkiye'de Köy Enstitüleri (Kuruluşu, Faaliyetleri ve Kapanışı), İstanbul 1990, Danışman : Erol Cihan D 102 

Ramazan Balcı, Milli Mücadele Yahya Kemal, İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 005 

Mustafa Barut, Halit Rıf'at Paşa'nın Sivas Valiliği, Hacettepe Üniversitesi, 1984 Ankara, D 055 

Melek Baydak, Sosyolojik Açıdan Siyonizm ve Filistin Göçü, Hacettepe Üniversitesi, 1987 Ankara, D 056

Dursun Bayraktar, Cumhuriyet Döneminde Bolu, Ankara Üniversitesi, 1988 Ankara, Danışman : Yrd. Doç. Dr.Yusuf Oğuzoğlu D 047 

Öğüt Berksoy, Tekalifi Milliye (Ulusal Yükümlülük Emirleri), İstanbul 1997, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 085 

Nurgül Bıçakçıoğlu, 1889-1908 Yılları Arasında Jön Türklerin Siyasi Faaliyetleri ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu, İstanbul Üniversitesi, D 060 

Ali Rıza Biçer, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk Sovyet İlişkileri ve Mustafa Suphi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2000, D 135 

İrfan Bilgin, Numan Menemencioğlu'nun Türk Dış Politikasındaki Rolü, İstanbul Üniversitesi, 1997, Danışman : Prof. Dr. Meral Alpay D 082 

Lale Cander, Aydınlanma Geleneğimizin Oluşumu ve Kültürel Olgunlaşmada Laiklik, İstanbul Üniversitesi, 1995 İstanbul, Danışman: Prof. Dr. Erol Cihan D 045 

Filiz Cengiz, Dr. Nazım ve Bahaeddin Şekir'in Kaleminden İttihat ve Terakki Cemiyeti (1906-1907), İstanbul Üniversitesi, 1997, Danışman : Dr. Mahir Aydın D 077 

Serkan Mehmet Çaycı, Tarihsel Derinliği, Gelişimi ve Sonuçları Açısından; Harf Devrimi ve Basın, Ankara 1998, Danışman : Prof. Dr. Ünsal Yavuz D 095 

Bilgin Çelik, Cumhuriyet Döneminde Aydın'ın Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı (1923-1950), İzmir 1996, Danışman : Prof. Dr. Zeki Arıkan D 080 

Birten Çelik, Çanakkalede Savaşı'nın İzmir Basınındaki Yankıları, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir Danışman : Prof.Dr.Ergün Aybars      D 008 

Selahattin Çelik, Milli Mücadale Hareketinin ve Ankara Hükümetinin Meşruluğu, Ankara Üniversitesi, 1994 Ankara, Danışman : Yrd. Doç. Dr. Aydın Taneri D 025 

Türkan Çetin, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'de Köy, Köylü Sorunu ve Köy Kanunu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Ergün Aybars D 007 

Melek Çolak, 1923-1950 Yılları Arasında Muğla'da Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Ergün Aybars D 006 

Bülent Çukurova, İzmir'in İşgali Olayı, Ankara Üniversitesi, 1984 Ankara, D 053 

Naci Dalkılıç, Türkiye'de Askeri Müdahaleler ve Siyasal Gelişmeye Etkileri, Danışman:Prof.Dr.Ergun Aybars, İzmir 2000, D 124 

Ayla Demiral, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman İlişkileri, İstanbul Üniversitesi, 1955, Danışman : Doç. Dr. Osman Senemoğlu D 062 

Ayten Dirier, İstanbul-Anadolu Mücadelesi ve Kuvay-ı İnzibatiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof.Dr. Ergün Aybars    D 009 

Nazmiye Dişbudakgil, Kabotaj Hakkının Kazanılması ve Türk Kamuoyu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Ergün Aybars D 010 

Cevdet Doğan, 1932 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, Danışman: Prof.Dr.Sabahattin Özel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, D 139

Songül Doğan, Lozan Barış Görüşmeleri ve Antlaşmasının Türk Kamuoyunda Etkileri, İstanbul 1999, Danışman : Prof.Dr.Ali İhsan Gencer D 111 

Pınar Duman, Kuruluşundan Günümüze İzmir Milli Kütüphanesinin Tarihi, İzmir 1995, D 074 

Şebnem Duran, Nutuk'ta Mustafa Kemal'e Karşı Çıkarılan ve Mustafa Kemal'in Onlara Cevapları, İstanbul Üniversitesi, 1998 D 101 

Bülent Durgun, 1919-22 arasında İzmirde İstisadi Durum, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1998, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar D 093 

Mücahit Düzgün, İsrail'in Kuruluşu ve Türk Basını, İzmir 1999, Danışman: Prof. Dr. Ergun Aybars D 096 

Mustafa Ekincikli, Fransız Basınında Türk Milli Mücadelesi (1919-1922), Ankara Üniversitesi, 1984 Ankara, Danışman : Prof.Dr.Aydın Taneri D 011 

Bülent Erantepli, 1933 Üniversite Reformu ve Türk Üniversitelerinin Gelişim Sürecindeki Yeri, İstanbul Üniversitesi, 1996 Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 079 

Nüket Eren, Türk Milli Eğitiminde Yabancı Okullar, İstanbul Üniversitesi, 1994 İstanbul, Danışman : Prof. Dr. Toktamış Ateş D 051 

Hakan Erterzi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve İzmir Basını, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kemal Arı, Dokuz Eylül üniversitesi, İzmir 2000,     D 132 

Tülin Ertuğrul, Rüşdi Paşa: Askeri ve Siyasi Hayatı, Erzurum 1998, Danışman : Prof.Dr.Enver Konukev D 109 

İsmail Eyyupoğlu, Mudanya Mütarekesi (Yapılan Teklifler, Görüşmeler, Alınan Kararlar), D 099 

İsmail Eyyupoğlu, Mudanya Mütaretesi (Yapılan Teklifler, Görüşmeler, Alınan Kararlar), Erzurum 1998, Danışman : Yrd.Doç.Dr.S.Esin Dayı      D 108 

Ayfer Feyzioğlu, Türkiye ile Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) lişkileri, İstanbul Üniversitesi, 1995 İstanbul Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 012 

Başak Ocak Gez, Türkiye Cumhuriyeti'nin Laikleşme Sürecinde Dinde Ulusal Dil Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Danışman : Prof.Dr. Zeki Arıkan D 014 

Gülay Gezer, Öncesi ve Sonrasıyla Lozan, İstanbul Üniversitesi, 1990 İstanbul, Danışman : Prof.Dr. İlhan F. Akın D 020 

Önder Gülşen, 1963 Kıbrıs Olayları ve Türk Kamuoyu, İzmir 1997, Danışman : Yrd. Doç. Dr. A. Nükhet Adıyeke D 078 

Necmi Günel, İkinci Meşrutiyet Öncesi Fikir Akımları ve Ali Suavi, İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr. Erol Cihan D 015

Hasan Güzel, Konya'da Milli Mücadeleyi Destekleyen Din Adamları, Ankara Üniversitesi, 1987 Ankara, Danışman: Prof .Dr. Refet Yinanç D 052

Süleyman Hatipoğlu, Orta Toros Geçitlerinde Türk-Fransız Mücadelesi (1915-1921), Ankara 1991, Danışman : Şükrü S. Gürel D 048 

Elif İlhan, İngiliz Büyükelçisi Sir.G.Clerk'la 1932 Yılı Türkiyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Ahmet Özgiray D 016

Gül İnanç, Türkiye Cumhuriyeti Toplumsal Değişim Sürecinde Taşımış Olduğu Misyon ve Yayın Politikasıyla Ankara Radyosu (1938-1945), Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 İzmir, Danışman : Prof. Dr. Ergün Aybars D 017 

Yücel Kabapınar, Müfredat Programı ve Ders Kitapları Açısından Orta Öğretim (Lise) Tarih Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1991 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Salih Özbaran D 018 

Leyla Karabuluk Kayataş, Cumhuriyet Hükümetlerinin Ulaşım Politikaları, İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 019 

Oktay Kaya, Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler, İstanbul Üniversitesi, 1996 İstanbul, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 075 

Yusuf Kaya, Türk Medeni Kanunu ve Toplumsal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi, Danışman: Kenan Kırkpınar, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2000, D 137

Abdullah Kehale, Milli Mücadele ve Cemil Cahit'in (Toydemir) Anıları, İstanbul Üniversitesi, 1996, Danışman : Prof. Dr. Toktamış Ateş D 068 

Dae Seong Kim, Atatürk Dönemi Türkiyesinde Yüksek Öğretim (1923-1938), Hacettepe Üniversitesi, 1984 Ankara, Danışman : Doç.Dr.Abdulhaluk Çay D 021 

Mustafa Koyutürk, Atatürk ve Liderlik, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1999, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar D 103 

Hatice Kumral, Kurtuluş Savaşında Ermeniler ve Ermeni Sorunu, Danışman: Prof.Dr.Ergun Aybars, İzmir 1999, D 119 

Cüneyt Marmara, 31 Mart Vak'ası, İstanbul 1999, Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 113 

Saim Nergis, Çok Hukuklu Düzenden Laik Hukuka (Türk Hukuk Devrimi), Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kemal Arı, İzmir 2000, D 123 

Yüksel Nizamoğlu, Osmanlı Eğitim Sisteminin Atatürkçü Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, 1995 İstanbul, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 044 

Bahar Onay, Atatürk Düşüncesinde Çağdaşlaşma ve Ulusal Eğitimin İşlevi, İstanbul Üniversitesi, 1990 Erzurum, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 022 

Aykut Öcal, Asker, Kumandan, Devlet Adamı ve Siyasetçi İsmet İnönü, Danışman: Prof.Dr.Erol Cihan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, D 136 

Funda Ögöz, İsmet Paşa İle Lozan'a Gidenler, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1998, Danışman : Prof.Dr.Zeki Arıkan D 091 

Göksel Öktem, Türkiye'nin NATO'ya Girişi, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar, İzmir 2000, D 126 

Emine Önhan, İkinci Meşrutiyetten Cumhuriyetin İlanına Kadar Kadın Cemiyetleri, Atatürk Üniversitesi, 1990 Erzurum, Danışman : Yrd. Doç. Dr. Dündar Aydın D 023 

Halim Özatan, Ana Hatlarıyla Türk Hukuk Devrimi ve Cumhuriyet Sonrası Benimsenen Kanunlaştırma Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, 1997, Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 076 

Sabiha H. Özatik, Atatürk Döneminde Partili Siyasal Hayat ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, İstanbul 1994, Danışman: Prof. Dr. Erol Cihan D 050 

Nihat Ali Özcan, 1919-1922 Yılları Arasında Türkiye'de Milli Ordu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Ergün Aybars     D 024 

Ruhi Özcan, 4 Numaralı Konya Şer'iye Sicil Defterine Dair 19. Yüzyılın İlk Yarısında Konya'da Narh Müessesesi ve Fiat Hareketleri, Hacettepe Üniversitesi, 1987 Ankara, Danışman : Doç. Dr. Abdulhaluk Çay D 057 

Saime Özcan, 1876-1908 Osmanlı Alman Siyasi İlişkileri, Hacettepe Üniversitesi, 1987 Ankara, Danışman : Prof. Dr. Rıfat Önsoy D 058 

Ayfer Özçelik, Milli Mücadele Sırasında Eğitim Faaliyetleri (1920-1923), Ankara Üniversitesi, 1984 Ankara, Danışman : Yrd. Doç. Dr. Aydın Taneri D 026 

İsmail Özçelik, Milli Mücadelede Urfa, Ankara Üniversitesi, 1984 Ankara, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Danışman D 054 

Dilek Özdemir, Atatürk Döneminde Din Hizmetleri, Danışman: Prof. Dr. Ergun Aybars, İzmir 1989, D 125 

Mustafa Özdemir, Mütareke Dönemi Basını'nda Osmanlı Devleti'nin Politikası, Danışman:Yrd.Doç.Dr.Kemal Arı, İzmir 2000, D 120 

Suzan Özdemir, Türk-İngiliz İlişkileri (1923-1938), İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.İlhan F.Akın D 027 

Ahmet Özer, Burukan Aşiretinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı, Hacettepe Üniversitesi, 1988 Ankara, Danışman : Doç. Dr. Cihat Özönder     D 059 

Demet Özkan, 1930 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, Danışman: Prof.Dr.Sabahattin Özel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, D 127 

Meliha Özpekcan, Türk-Fransız İlişkileri (1525-1921), İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.İlhan F.Akın D 028 

F. Vildan Öztürk, Türk Kamuoyunda Kadın ve Kadın Hakları (1929-1935), İstanbul 1999, Danışman : P.Ali İnsan Gencer D 107 

Filiz Paksoy, 1929 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, Danışman: Prof.Dr.Sabahattin Özel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, D 129 

Halil Sarı, II.Dünya Savaşı Türkiyesi ve Demokrat Parti'nin Doğuşu, İstanbul Üniversitesi, 1995, Danışman : Prof. Dr. Toktamış Ateş D 064 

Ali Sarıkoyuncu, Hüseyin Avni Paşa'nın Hayatı, Hizmetleri, Siyasi Fikir ve Faaliyetleri (1820-1876), Hacettepe Üniversitesi, 1985 Ankara, D 029 

Ruhi Sarpkaya, Atatürk'ün Eğitim Politikasında Tevhid-i Tedrisatın (Öğretim Birliği) Yeri ve 1950 Sonrası Uygulamalarının Sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1998, Danışman : Bayram Bayraktar D 089

Salih Seçkin, Atatürk Devrimlerinin İslam Ülkelerindeki İzleri, İstanbul Üniversitesi, 1994 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.Erol Cihan D 030 

M. Bürkan Serbest, Milli Beraberlik İlkesi İçinde Bölünme, İstanbul Üniversitesi, 1996, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 065 

Refika Sezik, Basında Türkiye'nin Dış Politikası (1928-1938), İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.İlhan F. Akın D 031 

Ülker Zengin Sönmez, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Ekonomisine Etkileri, İzmir 1998, Danışman : Prof.Dr.Ergun Aybars D 094

Hatice Sürmen, Yenigün, Anadolu'da Yenigün Gazetesi ve Dizini, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof.Dr.Zeki Arıkan         D 032 

Selçuk Süzmetaş, Atatürk Döneminde İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (1924-1938), İstanbul Üniversitesi, 1998 D 105 

Cemile Şahin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Türk Devrimi, İzmir 1999 Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kemal Arı D 115 

Mustafa Şahin, Kurtuluş Savaşı'ında Ulaştırma Hizmetleri, İzmir 1999, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kemal Arı D 114 

Rahmi Şavlı, 1929-30 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye'ye Yansıması, İstanbul 1999, Danışman : İnsan Gencer D 100 

Zehra Şeker, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası (1923-1938), İstanbul Üniversitesi, 1990 İstanbul, Danışman : Prof.Dr.İlhan F.Akın D 033 

Müslime Şen, Manisa Halkevinin Çalışmaları ve Dergileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992 İzmir, Danışman : Prof. Dr. Zeki Arıkan D 034 

Müslime Şen, II.Dünya Savaşı Yıllarında İzmir'in Sosyo-Ekonomik Hayatı, İzmir 1998, Danışman : Prof.Dr.Ergun Aybars D 90 

İncilay Talu, Bir Kültür Değişmesi Olarak Atatürk'ün Kültür Politikası, İstanbul Üniversitesi, 1994 İstanbul, D 035 

Ömer Faruk Tanrıverdi, Kuvayi Milliye, İstanbul Üniversitesi, 1996 Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 066 

Serap Taşdemir, İzmir'de Kitapçılık (Harf Devriminden 1950 Yılına ), Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 Ankara, Danışman : Prof.Dr.Zeki Arıkan       D 036 

Uygur Tazebay, Bir Türk Müessesesi Olarak Vakıfların Tarihi Tekamülü, Ankara Üniversitesi, 1984 Ankara, Danışman : Prof. Dr. Aydın Taneri D 037 

Filiz Tekdal, Doğu Anadolu, Cumhuriyet ve Atatürk, İzmir, Danışman: Prof. Dr. Ergun Aybars D 097 

Gönül Tok, 1931 Yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı, Danışman: Prof.Dr.Sabahattin Özel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, D 128 

Leyla Torcu, Demokrat Partiyi 24 Mayıs'a Götüren Nedenler, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 İzmir, Danışman : Prof. Dr. Fevzi Demir D 038

Serkan Tuna, Türkiye'de 1923-38 Dönemi Ekonomi Politikalarının Oluşturulmasının Yol ve Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi, 1995, Danışman : Prof. Dr. Meral Alpay D 063 

Erkan Tural, 1329 (1913) İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar, İzmir 2000, D 122 

Kenan Turan, Çerkez Ethem, İstanbul Üniversitesi, 1995 İstanbul, Danışman : Prof. Dr .Erol Cihan D 039 

Coşkun Türkan, Türk Kamuoyunda İran Devrimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1999, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar D 104

Selami Türker, I.Ve II.İnönü Muharebeleri, İstanbul Üniversitesi, 1997, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 083 

Sayim Türkmen, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde İaşe Sorunu, İzmir 1997, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kemal Arı D 088 

Gündüz Uluksar, Çanakkale Zaferi ve Atatürk'ün Rolü, İstanbul Üniversitesi, 1996, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 070 

F.Gülçin Ulusoy, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1996, Danışman : Gülçin Ulusoy D 073 

Rezzan Ünalp, Türk Basınında Sadabad Paktı, İstanbul Üniversitesi, 1997, Danışman : Prof. Dr. A. İhsan Gencer D 084 

Nedim Yalansız, 1960'lı yıllarda Türkiye'de Tarihçilik, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1996, Danışman : Prof. Dr. Salih Özbaran D 072

Remzi Yardımcı, Atatürk'ün Kültür ve Uygarlık Anlayışı, İstanbul Üniversitesi, 1992 İstanbul, Danışman : Prof. Dr. Hikmet Altuğ D 040 

Özlem Yıldırır, İzmir'de Kooperatifçilik (1923-1950), Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994 İzmir, Danışman : Prof. Dr. Zeki Arıkan D 041

Faris Yılmaz, 1923-28 Arasındaki İnkılapların Basında Yansıması, Ankara Üniversitesi, Ankara 2000, D 134 

Metin Yılmaz, Marshall Yardımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Danışman: Prof.Dr.Ergun Aybars, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2000, D 131 

Mevlüt U. Yılmaz, Milli Mücadele'de Bozguncu Propagandaya Karşı Yapılan Çalışmalar, Ankara Üniversitesi, 1989 Ankara, Danışman: Doç. Dr. Abdulhaluk Çay D 046 

Çetin Yitmener, Ziraat Bankasının Cumhuriyet Dönemi Tarım Hayatına Etkileri, İstanbul Üniversitesi, 1996, Danışman : Prof. Dr. Erol Cihan D 067

Aydoğan Yoyapan, Askeri Yargı Tarihi İçinde 1961 Anayasası ile Gelen Değişiklikler, İzmir 1999, Danışman : Yrd.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar D 117 

Necati Yücel, Atatürkçü Düşünce Din ve Laiklik, İstanbul Üniversitesi, 1992 İstanbul, Danışman : Prof. Dr. Hikmet Altuğ D 042 

Cahide Zengin, Harf İnkılabının İstanbul Basınındaki Yankıları, İstanbul Üniversitesi, 1993 İstanbul, Danışman : Ali İhsan Gencer D 043 

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2018