Academic Staff

Profesörler
Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ
Prof. Dr. Fatma Acun
Prof. Dr. Yasemin Doğaner
Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu
Prof. Dr. Seyfi Yıldırım
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Doçentler
Doç. Dr. Sinan Ateş
Doç. Dr. Sadık Erdaş
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Doç. Dr. Gülay Sarıçoban
Doç. Dr. İdris Yücel

Doktor Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Özhan Kapıcı

Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Gönül Güneş
Öğr. Gör. Dr. Yunus Kobal
Öğr. Gör. Dr. Dilek Yiğit Yüksel
Öğr. Gör. Ayşe Önder

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Haydar Seçkin Çelik
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Dumanlı
Arş. Gör. Dr. Ferit Salim Sanlı
Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Arş. Gör. Dr. Yasemin Türkkan Tunalı

Emekli Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı
Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet Çay
Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya
Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Yıldız
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Erdaş
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Tüzün
Öğr. Gör. Ata Gürbüz Çörtoğlu
Öğr. Gör. Atiye Nedret Karayel

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya
Prof. Dr. Adil Dağıstan
Doç. Dr. Hüsnü Özlü
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ceyhan Koç
Dr. Mehmet Çanlı
Dr. Ali Güler
Dr. Aydın Gülşen
Dr. Veli Fatih Güven
Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez