Güncel Duyurular

Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimizin ORCID numarası almalarına ilişkin YÖK Yazısı

2020-2021Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı

Uzaktan Eğitim Onay ve Beyan Formu (16.02.2021)

Enstitümüz, Kazakistan Cumhuriyeti El-Farabi Üniversitesi ile ortaklaşa uluslararası bir konferans düzenleyecektir. Ayrıntılar için tıklayınız

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Sınav Sonuçları ve Kesin Kayıt Hakkında

Program Kayıtları ve Katkı Payı Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru

2020-2021 Bahar Dönemi Önlisans / Lisans Ders Programı

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Listesi

CTAD'ın 32. sayısı (Güz 2020) yayınlandı.

H.Ü. Uzaktan Öğretim Ders Uygulama İlkeleri (23.09.2020)

Sınav Tanımlama ve Not Giriş İşlemleri Kılavuzu

Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar
Doçentlik Değerlendirmesi Hk
YÖK Usul ve Esaslar
Ek-1

19 Mayıs'ın 100. Yıldönümünde Atatürk Ve Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı yayımlandı.

Enstitümüz Programlarından İlişiği Kesilen Lisansüstü Öğrenci Listesi

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılması

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar

2016-2017 öğretim yılı güz döneminden önce Enstitümüze kayıtlı olan Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencilerimizin dikkatine!

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi: Şubat 2021