Enstitü Kadrosu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Kadrosu

Profesörler
Prof. Dr. Fatma Acun 
Prof. Dr. Yasemin Doğaner
Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya
Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ
Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Doçentler
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Doç. Dr. Seyfi Yıldırım

Yardımcı Doçentler
Yrd. Doç. Dr. Özhan Kapıcı
Yrd. Doç. Dr. İdris Yücel

Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Sadık Erdaş
Öğr. Gör. Dr. Gönül Güneş
Öğr. Gör. Dr. Yunus Kobal
Öğr. Gör. Dr. Dilek Yiğit Yüksel

Okutmanlar
Okt. Dr. Gülay Sarıçoban
Okt. Ayşe Önder

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Haydar Seçkin Çelik
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Dumanlı
Arş. Gör. Dr. Ferit Salim Sanlı
Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Arş. Gör. Dr. Yasemin Türkkan Tunalı

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlileri
Prof. Dr. Adil Dağıstan
Dr. Ali Güler
Dr. Veli Fatih Güven
Dr. İ. Ceyhan Koç
Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez
Dr. Elif Evrim Şencan Gürtunca

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi:Ocak 2018