Tanıtım

Enstitümüz, Batı medeniyeti ile Doğu medeniyetinin karsılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında Türk toplumunun çağdaşlaşma hamleleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyetinin yeniden yapılanması ile Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak ve bu sahalarda yüksek lisans ve doktora yaptırarak akademisyen yetiştirmek, üniversitemizde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerini vermek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.

Enstitümüz, Üniversitemizin bütün Fakülte ve Yüksekokullarında yaklaşık 10, 500 öğrenciye "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" derslerini vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizin çeşitli düzeydeki aday memurlarına da zaman zaman Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmektedir.

Enstitümüzde, Türk toplumunun çağdaşlaşması, Türk kurtuluş savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, gelişimi, Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları ile uluslararası ilişkiler alanlarında araştırmaya yönelik bilim uzmanlığı ve doktora programları uygulanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2018