İdari Kadro
Enstitü Sekreteri Cafer Apaydın
Memur Figen Sevim Yüksek
Memur Gönül Bilmez
İç Hizmetler İlhan Tekinay
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2018