Yönetim
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Fatma Acun

Enstitü Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Özhan Kapıcı

Enstitü Sekreteri 
Cafer Apaydın

Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Fatma Acun
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Yrd. Doç. Dr. Özhan Kapıcı
---
Cafer Apaydın (Raportör)
Yunus Emre Tiryaki (Öğrenci Temsilcisi)
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi:Nisan 2017