Books

1. Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu (Dün-Bugün-Yarın), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 8-9 Mart 1990, TTK Basımevi, Ankara 1992, 282 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
2. Değişen Dünyada Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu (Bildiriler), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 13 Nisan 1992, Ankara 1993, 153 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
3. Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı'ya Armağan, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1995, 529 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
4. Atatürk'ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu. Bildiriler ve Tartışmalar, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2001, 369 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
5. Atatürk'ten Günümüze Türkiye Ekonomisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2002, 155 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
6. Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003, 365 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nde Yöntem Arayışları, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2004, 193 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
8. 80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2004, 230 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
9. Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu? Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2005, 284 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
10. Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi,10-11 Kasım 2005, Hacettepe 211 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
 
11. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Ekim 1987, Ankara 1987, 239 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
12. CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Bahar 2005, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2005, 191 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
13. CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Güz 2005, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006, 210 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
14. CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, Bahar 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
15. CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Güz 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2007
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
16. CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, Bahar 2007, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2007
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)