Görsel Tarih Arşivi

Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen, Doç Dr. Fatma Acun tarafından yürütülen, “Atatürk İnkılaplarının Yerleşmesi Sürecinin Görsel Veriler Yoluyla İncelenmesi (1923-1960)” konulu proje (Proje No: 104K080) kapsamında, ilgili fotoğraf, kartpostal, pul, afiş vb. görsel materyallerin imajlarının dijital ortama aktarılmasıyla Görsel Tarih Arşivi hazırlanarak, İnternet üzerinden araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunulmuştur. Türkiye’de bir ilk olan bu arşive, http://www.gorselarsiv.org adresinden ulaşılabilir. İki yıla yakın bir süredir devam etmekte olan çalışmalar neticesinde arşivde, Atatürk ve Cumhuriyetin ilk dönemlerine ilişkin 8.000 civarında görsel veri imajı depolanmıştır. Bu sayının daha da artırılması planlanmaktadır. Görsel veriler, Avrupa ülkeleri arasında ortak bir görsel arşiv, European Visual Archive, geliştirilmesi esnasında belirlenen fotoğraf künyeleme standardı olan DCS (Dublin Core Standards)’a uygun biçimde künyelenerek, özel olarak hazırlanmış bir veri tabanına girilmiş, büyük ve küçük olmak üzere iki ayrı boyutta saklanmıştır. Bu imajlara ve haklarında derlenen ilgili bilgilere (yer, zaman, konu, yaratıcı vs.) anahtar kelimeler yoluyla sorgulama yaparak ulaşmak mümkündür.
Görsel Tarih Arşivi, basit bir üyelik uygulamasıyla tüm araştırmacılara açık ve ücretsizdir. İlk aşamada üyeler 50 imaj görebilmektedir. Daha sonra, arşivimize katkı yapmaları beklenmekte, yaptıkları her bir görüntü katkısı için 10 fotoğraf görebilmeleri mümkün olmaktadır. Bu suretle, bir yandan arşivimiz gelişirken, diğer yandan da, üyeler ellerindeki fotoğrafları daha geniş bir araştırmacı kitlesiyle paylaşma, iyi bir amaç için değerlendirilme fırsatı bulmaktadır.
Paylaşmak, görselliğin tarihte kullanımını yaygınlaştırmak ve birlikte gelişmek için web sitemizi ziyaret edin: http://www.gorselarsiv.org