SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZ'A 100. YILINDA BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ SEMPOZYUMU
Tarih: 6-8 Ekim 2022
Yer: 13 Eylül Kültür Merkezi Polatlı
Duyurular

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU

  10-11 KASIM 2005

  H.Ü.MEHMET AKİF ERSOY SALONU

  “İnkılâbın hedefini kavramış olanlar,

  daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır”. (1930)

  Mustafa Kemal Atatürk

  10 Kasım 2005 PERŞEMBE

  AÇIŞ KONUŞMALARI (13.00)

  Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

  Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN

  I.OTURUM (14.00-15.20)

  Öğretim Programları (Ders Kitapları) I

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

  14.00-14.20 Dr. Sadık ERDAŞ (Hacettepe Üniversitesi)

  Atatürk'ten Günümüze Türk İnkılâp Tarihi Derslerine Genel Bir Bakış

  14.20-14.40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Gazi Üniversitesi)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının İlköğretimde Öğretimi

  14.40-15.00 Araş.Gör. Celal METİN (Hacettepe Üniversitesi)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Ortaöğretimde Öğretimi

  15.00-15.20 TARTIŞMA

  15.20-15.40 ÇAY ARASI

  II. OTURUM (15.40-17.00)

  Öğretim Programları (Ders Kitapları) II

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN

  15.40-16.00 Dr. İlhan AKSOY (Gazi Üniversitesi)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Yükseköğretimde Öğretimi

  16.00-16.20 İrfan PURTUL (M.E.B.)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Özel Dershanelerde Öğretimi

  16.20-16.40 Dr. Ali GÜLER (ATAREM)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Askerî Okullarda Öğretimi

  16.40-17.00 TARTIŞMA

  11 KASIM 2005 CUMA

  III. OTURUM (10.30-11.50)

  Öğretim Yöntem ve Araçları (Bilgi Teknolojileri)

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

  10.30-10.50 Yard. Doç. Dr. Gülmisal EMİROĞLU (Selçuk Üniversitesi)

  İlköğretim Düzeyinde İnkılâp Tarihi Öğretimi: Strateji ve Yöntem

  10.50-11.10 Yard. Doç. Dr. Bahri ATA ( Gazi Üniversitesi)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Programlama Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar

  11.10-11.30 Sezai ÖZTAŞ (M.E.B.)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretiminde Filmlerin Kullanımı

  11.30-11.50 Yard. Doç. Dr. İsmail ACUN (Kocatepe Üniversitesi)

  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı

  11.50-12.10 TARTIŞMA

  12.10-13.30 YEMEK ARASI

  IV. OTURUM (13.30-14.50)

  Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

  13.30-13.50 Dr. Sinan ERTEN (Hacettepe Üniversitesi)

  İlköğretimde Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu

  13.50-14.10 Yard. Doç. Dr. Cengiz Dönmez (Gazi Üniversitesi)

  Ortaöğretimde Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu

  14.10-14.30 Dr. Yasemin DOĞANER (Hacettepe Üniversitesi)

  Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu

  14.30-14.50 TARTIŞMA

  14.50-15.10 ÇAY ARASI

  DEĞERLENDİRME (15.10-17.00)

  Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Başkent Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Selçuk Üniversitesi)

  Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)

  Dr. M. Derviş KILINÇKAYA (Hacettepe Üniversitesi)

  Düzenleme Heyeti

  Prof. Dr. Mustafa YILMAZ P rof. Dr. Temuçin F. ERTAN

  Doç. Dr. Adnan SOFUOĞLU Dr. Derviş KILINÇKAYA

  Dr. Yasemin DOĞANER Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ

  Araş. Gör. Kutay ÜSTÜN

  Sekreterya

  Ercivan Can YAĞCI

  Figen SEVİM

  Tel : 0. 312. 2976870

  Faks : 0. 312. 2992076

  E-mail :ait@hacettepe.edu.tr