Öğrenci Kabulü

Enstitü Lisans üstü programlarına başvuru için adayların herhangi bir yüksek öğretim programından lisans diploması almış olması gerekmektedir. Yüksek lisans programı için başvuran adayların tarih bilgisini, kuram ve yöntem açısından düzeyini tespit etmek amacıyla, bir ölçme-değerlendirme aracı olarak mülâkat yapılır. Bu sınavda adayın aldığı notun %30’u değerlendirmeye katılır. Enstitüye kabul için ise lisans mezuniyet notunun %20’si hesaba katılmaktadır. Ayrıca, ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş  Sınavı'ndan (ALES) en az 55 EA / Sözel (Bu notun %50’si değerlendirmeye katılır.) veya GRE ve GMAT sınavlarından bu notun karşılığı olan minimum puanı almış olması gerekir. Kamu Personeli Dil Sınavı’ndan (KPDS) [60] yabancı dil puanı (veya aynı merkez tarafından düzenlenen bir başka dil sınavından bunun muadili bir puanı  veya Bilim Uzmanlığı adayları için (TOEFL -  163, TOEFL IBT- 64, IELTS - 5.5, CPE - C, ÜDS-60) almış olmaları gerekmektedir.

* Uluslararası öğrenciler için yukarıdaki şartlara ek olarak, Türkçe Öğretim Merkezleri'nin (TÖMER) Türkçe Dil yeterlilik sınavından en az [60]  puan alması gerekmektedir.

Enstitü doktora programına başvuru için adayların, herhangi bir yüksek lisans programından mezun  olması gerekir. Adayların yüksek lisans mezuniyet notunun  % 20’sideğerlendirmeye katılmaktadır. Doktora programı için başvuran adayların tarih bilgisini kuram ve yöntem açısından düzeyini tespit etmek amacıyla bir ölçme-değerlendirme aracı olarak mülâkat yapılır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş  Sınavı'ndan (ALES) en az 55 EA / Sözel (Bu notun %50’si değerlendirmeye katılır.) veya GRE ve GMAT sınavlarından bu notun karşılığı olan minimum puanı almış olması gerekir. KPDS’den [70] yabancı dil puanı almış olmaları (veya TOEFL-197, TOEFL IBT- 74, IELTS-6.0, CPE-B, ÜDS-70) gerekmektedir. Bunun dışında, Enstitü tarafından düzenlenen  mülâkat sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları (bu notun %30’u değerlendirmeye katılmaktadır) gerekmektedir.

* Uluslararası öğrenciler için yukarıdaki şartlara ek olarak, TÖMER’in Türkçe Dil Kursu yeterlilik sınavından en az [60]  puan alması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi:Ocak 2018